ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Afspraak maken voor behandeling

AANMELDEN
U kunt u op drie manieren bij De Brug aanmelden; 1) telefonisch, 2) via uw huisarts, 3) digitaal.

Telefonisch
Om u aan te melden voor hulp bij De Brug, kunt u rechtstreeks bellen met het nummer van De Brug: 071-403 37 33. Dit telefoonnummer is voor de poliklinieken Katwijk, Gouda en Leiden.
Aan de telefoon zullen enkele basisgegevens van u gevraagd worden:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • uw ziektekostenverzekering en persoonsnummer (BSN / Sofi);
  • de naam van de huisarts.

Wanneer uw zorgvraag behandeling betreft zal De Brug contact opnemen met huisarts om uw situatie uit te leggen en de huisarts om een verwijzing op te vragen.

Via uw huisarts
Bij een behandeltraject kunt u De Brug bellen of zelf naar uw huisarts gaan en aangeven wat uw problematiek is. Hierbij kunt u aangeven dat u uzelf wilt aanmelden bij De Brug. De huisarts zal hierop een verwijzing naar De Brug toezenden.

KOSTEN VAN EEN BEHANDELTRAJECT
De Brug levert zorg middels interventies op basis van Cognitieve Gedragtherapie (CGT), deze behandelinterventie wordt onder voorwaarden (aard van de verslaving, ernst van de klacht) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hierop is het verplichte eigen risico van toepassing. De Brug dient de kosten bij uw verzekeraar in, hierop krijgt u van uw verzekeraar een overzicht van de gedeclareerde kosten (conform de tarieven Generalistische Basis GGZ of de tarieven Gespecialiseerde GGZ). Welke van de twee tarieven op u van toepassing is, is afhankelijk van de verwijzing vanuit uw huisarts.
De betalingsproducten hebben een duur van één jaar, daarna worden deze bij de verzekeraar ingediend en start een nieuw product waarvoor het verplichte eigen risico nogmaals van toepassing is.

Verplicht eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2019 de eerste € 385,-- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen. Dat is het eigen risico.  Dit kan hoger zijn wanneer u hebt gekozen voor een hoger eigen risico en een lagere zorgpremie.

De tarieven Generalistische Basis GGZ voor 2019
Trajecten in de Generalistische Basis GGZ zijn kortdurende trajecten (6 tot 12 maanden). Deze trajecten worden geïndiceerd bij mensen met lichtere problematiek.

De tarieven Gespecialiseerde GGZ voor 2019
Trajecten in de Gespecialiseerde GGZ zijn langdurige trajecten (12 tot 24 maanden). Deze trajecten worden geïndiceerd bij mensen met matige tot zware problematiek.

Facturatie bij No show
U dient uw afspraken bij verhindering uiterlijk op de voorliggende werkdag af te zetten (dus afspraken op dinsdag moeten maandag afgezegd zijn, afspraken op maandag moeten vrijdag afgezegd zijn).
Voor afspraken die niet of niet op tijd door u worden afgezegd kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

WACHTTIJD AANMELDING EN BEHANDELING
De hier genoemde wachttijden geven een indicatie van de tijd die u moet wachten vanaf het moment van uw aanmelding tot het moment waarop u het eerste gesprek, het zogenaamde intakegesprek, heeft met een hulpverlener.

De eerste gespreksmogelijkheid betreft de eerste mogelijkheid vanuit de instelling om een gesprek in te plannen en is weergegeven in kalenderdagen. De wachttijden zijn gedurende het jaar redelijk stabiel en betrouwbaar, de wachttijd is vooral afhankelijk van de flexibiliteit in uw agenda.
De wachttijden worden periodiek geupdate, voor actuele wachttijden kunt u De Brug bellen. De wachttijden zijn niet gerangschikt naar generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz, omdat deze wachttijden hetzelfde zijn.


Ambulante verslavingszorg
(Peildatum 01-01-2019)

Wachttijd vanaf aanmelding tot eerste intakemogelijkheid (in weken)

Katwijk

2

Gouda

2

Leiden

2


Behandelwachttijd

De hier genoemde wachttijden geven een indicatie van de tijd die u moet wachten vanaf het eerste intake gesprek tot start van de behandeling en-of opname.

 

Ambulante verslavingszorg
(Peildatum 01-01-2019)

Wachttijd vanaf aanmelding tot startdatum behandeling (in weken)

Katwijk

4 (tot 6)

Gouda

4 (tot 6)

Leiden

4 (tot 6)

Disclaimer:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)
Aan deze wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend. 

KOSTEN EN WACHTTIJD VAN EEN BEGELEIDINGSTRAJECT
Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de WMO is een Eigen Bijdrage van toepassing. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, voor meer informatie en de hoogte hiervan verwijzen wij u door naar het CAK (www.hetcak.nl). Of u in aanmerking komt voor Begeleiding vanuit de WMO bepaald uw woongemeente (de gemeente waar u bent ingeschreven voor uw woonadres).

De wachttijd voor een Begeleidingstraject is afhankelijk van de snelheid waarmee uw woongemeente een dienstverleningsopdracht kan afgeven. Voor deze wachttijden kunt u contact opnemen met De Brug.

KOSTEN VAN EEN OUDER/PARTNERTRAJECT
Een Ouder/Partnertraject wordt middels een subsidie bekostigd als uw kind of partner woonachtig is in de gemeente Katwijk. Komt uw kind of partner niet uit Katwijk dan verzoeken wij u om De Brug te bellen voor meer informatie. In sommige gevallen kan van u een eigen bijdrage gevraagd worden, maar dit hoort u dan vooraf.

INHOUDELIJKE INFORMATIE
Voor inhoudelijk informatie over ons zorgaanbod kunt u onder hulpaanbod klikken op de door u gewenste zorg.  

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie