ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Afspraak maken voor behandeling

Kijk nu verder hoe u dit moet doen.
Om u aan te melden voor hulp bij De Brug, kunt u rechtstreeks bellen met het nummer van De Brug: 071-403 37 33. Dit telefoonnummer is voor de poliklinieken Katwijk, Gouda en Leiden.


Aan de telefoon zullen enkele basisgegevens van u gevraagd worden:

  •  naam en adres en telefoonnummer
  •  ziektekostenverzekering en sofinummer
  •  naam van de huisarts (een verwijskaart wordt door de administratie aangevraagd)


Na de telefonische aanmelding bij De Brug wordt er een eerste gesprek ingepland bij een van de hulpverleners. Uw partner of iemand anders die belangrijk is voor u, mag bij dit gesprek aanwezig zijn.

 
Wat zijn de kosten? Hierover kunt u hieronder meer lezen.
Informatie over verplicht eigen risico

Verplicht eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2018 de eerste € 385,-- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen. Dat is het eigen risico.  Dit kan hoger zijn wanneer u hebt gekozen voor een hoger eigen risico en een lagere zorgpremie.

De tarieven Generalistische Basis GGZ voor

2016
 

(zie ook onder het kopje Cliëntinformatie de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ) 

De tarieven Gespecialiseerde GGZ voor

 2016
 

(zie ook onder het kopje Cliëntinformatie de Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ 2015)

No show
Voor afspraken die niet of niet op tijd door u worden afgezegd kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

WACHTTIJD AANMELDING EN BEHANDELING
De hier genoemde wachttijden geven een indicatie van de tijd die u moet wachten vanaf het moment van uw aanmelding tot het moment waarop u het eerste gesprek, het zogenaamde intakegesprek, heeft met een hulpverlener.
De eerste gespreksmogelijkheid betreft de eerste mogelijkheid vanuit de instelling om een gesprek in te plannen en is weergegeven in kalenderdagen.

 

De wachttijden zijn gedurende het jaar redelijk stabiel en betrouwbaar, de wachttijd is vooral afhankelijk van de flexibiliteit in uw agenda. De wachttijden worden iedere twee maanden geupdate, voor actuele wachttijden kunt u De Brug bellen.  

 

De wachttijden zijn niet gerangschikt naar generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz, omdat deze wachttijden hetzelfde zijn.

 

 

Ambulante verslavingszorg

Mediaan wachttijd vanaf aanmelding tot eerste intakemogelijkheid (in kalenderdagen)

(14-10-2016)

Katwijk

14

Gouda

6


Disclaimer:

In de eerste week van iedere maand worden de gegevens in het overzicht geactualiseerd. Feitelijke cijfers kunnen hiervan afwijken. Aan deze wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend.

Behandelwachttijd
De hier genoemde wachttijden geven een indicatie van de tijd die u moet wachten vanaf het eerste intake gesprek tot start van de behandeling en-of opname.

Ambulante verslavingszorg

Mediaan wachttijd vanaf aanmelding tot startdatum zorg (in kalenderdagen)

(14-10-2016)

Katwijk

43

Gouda

41

Disclaimer:
In de eerste week van iedere maand worden de gegevens in het overzicht geactualiseerd. Feitelijke cijfers kunnen hiervan afwijken.
De vermelde wachttijd in weken is gebaseerd op de mediane gerealiseerde wachttijd van het aantal kalenderdagen in de afgelopen 2 maanden.
Aan deze wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
- Onderstaande link invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.

Aanmelden

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 7
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie