ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Interview Bas

Je moet het gaan haten om het te laten!

 

Deze woorden klinken uit de mond van Bas, een goedlachse man die de vijftig al gepasseerd is maar een jongensachtige uitstraling heeft. Het is de harde les die hij in zijn leven geleerd heeft. En dan heeft hij het over alcohol en drugs, waaraan hij het grootste deel van zijn leven verslaafd was. Een veelbewogen leven ligt achter hem. Er zijn dingen gebeurd waarvan hij grote stukken kwijt is, maar waar hij ook liever niet meer over praat. Hoewel hij zich beter dan wie ook realiseert dat hij zijn verleden altijd met zich zal meedragen.

Bas is nu vier jaar clean. Jarenlang was hij een trouwe bezoeker van het inloophuis van De Brug. Hij mocht daar graag een potje poolen. Dat herinnerde hem aan betere tijden, dat hij nog op de vaart zat. Als werktuigbouwkundige had hij een goede baan als machinist . Vaak hadden ze werk voor de kust van het Iberisch schiereiland. Toen gebruikte hij ook al; vaak tijdens z’n vrije uren onder de palmbomen aan de stranden. Aanvankelijk leek hij dit nog wel te kunnen combineren met zijn technische verantwoordelijkheden aan boord tussen de machines. Maar uiteindelijk raakte hij alles kwijt, zijn baan, zijn huis, zijn rijbewijs, en ook veel mensen om hem heen.

Hij woonde in die tijd in de torenflat, waar het vaak de zoete inval was. De deur stond voor iedereen open maar omdat er veel gedronken en gebruikt werd, ging het er vaak nogal luidruchtig aan toe in zijn flat. Geluidsoverlast, vechtpartijen, ramen werden ingegooid…             Het liep keer op keer zo uit de hand, dat Bas uiteindelijk zijn flat uit gezet is. Hoewel niet alleen hij voor die chaos verantwoordelijk was, zag hij wel in dat er in ieder geval bij hemzelf ook iets moest veranderen.

In het inloophuis was afkicken  meerdere malen ter sprake geweest, en dan zei hij wel ja maar hij deed niks.

In deze chaotische tijd bracht De Brug enige structuur in zijn leven en zou, tot op de dag van vandaag als een rode draad door zijn leven lopen. Hij at er graag warme maaltijden en ook de creatieve middagen bezocht hij graag. Want Bas is niet alleen technisch handig, hij mag ook graag wat creatief knutselen en schilderen. In het inloophuis was afkicken  meerdere malen ter sprake geweest, en dan zei hij wel ja maar hij deed niks. Lang was hij er innerlijk nog niet genoeg van overtuigd dat het anders moest. Maar toen hij op straat kwam te staan, leefde als zwerver, sliep in portieken en onder viaducten, kwam het moment waarop hij zag dat hij zo echt niet verder wilde leven. Hij wilde naar een afkickcentrum en liefst zo snel mogelijk! Via De Brug kwam hij op wachtlijsten te staan en vrij snel werd Bas opgenomen in Horeb. Het was in 2008 en tijdens de negen maanden die hij daar verbleef, zou zijn leven voorgoed veranderen.

Wakker geschud                                                                                                                        

“Ik werd als het ware wakker geschud. Alsof Jezus tegen mij zei: ‘Ik ben er ook nog. Probeer het met Mij!’ Ik was wel met het geloof opgevoed in een traditionele kerk, maar nu had het mij ineens persoonlijk iets te zeggen. Op een heel andere manier. Niet hoe het allemaal hoort en wat men vindt, maar wat Jezus voor mij deed. Hij was mijn voorbeeld. Zoals Jezus kracht kreeg om veertig dagen in de woestijn tegen de duivel te vechten, zo kreeg ik ook de kracht om het gevecht tegen verslaving vol te houden.”      

Zo kreeg hij stukje bij beetje zijn leven weer op de rit. Nooit heeft Bas meer een terugval gehad.

Verder werkte Bas op het terrein van Horeb in de huizen en in de keuken bij de technische dienst, had hij groepsgesprekken en kreeg medicatie tegen de afkickverschijnselen, waar hij later ook weer van af moest kicken. Maar hij redde het!

Clean keerde hij terug naar Katwijk. Hij had geen huis, woonde korte tijd bij iemand in, later ook nog  bij zijn vader, die alleen was en bij wie hij graag aan tafel schoof om te eten en goede gesprekken te voeren. De kans om weer zelfstandig te gaan wonen kwam toen hij, mede door het volgen van de deeltijdbehandeling, voor een * Koconwoning in aanmerking kwam. In die tijd werd nauwlettend toezicht gehouden of Bas niets gebruikte. Ook mocht hij in zijn huis geen bezoek ontvangen van verkeerde vrienden en kreeg hij begeleiding bij het op orde krijgen van zijn financiën en afbetalen van zijn schulden. Zo kreeg stukje bij beetje zijn leven weer op de rit. Nooit heeft Bas meer een terugval gehad. Maar hij merkt vaak dat mensen in zijn omgeving nog steeds wantrouwend zijn.                                                                                                                   “Ik kan het hen niet kwalijk nemen. Het enige dat ik kan doen is bewijzen dat ik echt niet meer gebruik. Dat is niet moeilijk voor mij want ik ben het spul echt gaan haten.”     

Hij spreekt hen erover aan maar weet als geen ander dat ze zelf hun keuzes hierin moeten maken.

Opmerkelijk is dat Bas enige dagen per week werkzaam is in het Scum, een jongerencentrum in Katwijk. Daar kwam hij aanvankelijk voor een taakstraf maar inmiddels regelt hij daar beheer, toezicht en onderhoud. Hij heeft er leuke persoonlijke contacten met de gasten die daar binnen stappen. Sommigen kennen zijn verleden en vragen hem erover.                                              Als ervaringsdeskundige herkent hij feilloos waar zij mee bezig zijn, ook als er gebruikt of gedeald wordt of als ze onder invloed binnen komen. Hij spreekt hen erover aan maar weet als geen ander dat ze zelf hun keuzes hierin moeten maken.

 

Als je tot God bidt geeft Hij je antwoord, hoe dan ook!                                                                 

Ook praten ze wel eens over het geloof. Onlangs sprak hij met iemand die geloofde in de duivel. Voor Bas staat het als een paal boven water dat - als je in de duivel gelooft - je dan ook in God moet geloven. “Daar heb je meer aan. Als je tot God bidt geeft Hij hoe dan ook antwoord! “ Op zijn manier communiceert Bas dat, als hij de kans krijgt, naar de jongeren toe. Dat doet hij graag. Het liefst zou hij daar zijn werk van maken. Of in de jachtbouw aan het werk gaan, wat hij nu samen met zijn vader als hobby doet. Zijn oude vak zal hij nooit meer op kunnen pakken. Doordat hij in het verleden betrokken was bij zinloos geweld heeft hij letsel opgelopen en is hij afgekeurd. Maar hij is tevreden met de koers die hij nu vaart en hoe hij nu functioneert. Van zijn wilsbesluit om niet meer te drinken en te gebruiken heeft hij nooit een dag spijt gehad.

* Koconwoning: Woning van Platform Kocon voor deelnemers project Reïntegratie

(Dit interview komt uit de Nieuwsbrief februari 2012)                                                                                                          

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie