ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Privacy

AVG
Bij De Brug gelden de regels van de Algemene Gegevensverordening (AVG). Bij het (telefonische) aanmeldingsgesprek en het intakegesprek worden persoonsgegevens van cliënt gevraagd die dienen ter ondersteuning van zijn behandeling. Alle gegevens worden verwerkt in de geautomatiseerde cliëntenadministratie. De bewaartermijn geldt in principe voor 15 jaar. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim. Behalve in gevallen waarvoor de cliënt toestemming heeft gegeven worden er tegenover derden geen mededelingen gedaan over de behandeling.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Alle medewerkers (en vrijwilligers) van De Brug hebben een geheimhoudingsplicht. Uw persoongegevens worden alleen door deze mensen met deze geheimhoudingsplicht. Bij verstrekking van gegevens aan deden worden de voorschrijften van GGZ Nederland gevolgd.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
De Brug bewaart gegevens op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij deze geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinde worden bewaard.
Voor gezondheidsgegevens die binnen de zorgleatie worden verwerkt, zoals het cliëntdossier, gelden verschillende bewaartermijnen. In de Wgbo geldt als algmene regel dat gegevens tot vijftien jaar na beëindiging van de behandeling worden bewaard. Deze gegevens mogen langer worden bewaard als dat voor goede zorg aan de cliënt nodig is of in het belang is van een ander.
Voor de geldende bewaartermijnen volgt De Brug de notitie bewaartermijnen van GGZ Nederland.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie