ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Klachtenreglement

Klachtenregeling De Brug Midden-Nederland

voor cliënten die behandeling of woonbegeleiding hebben van De Brug.

De Brug wil op een goede en verantwoorde manier zorg bieden. Toch kunt u tegen zaken aanlopen waarvan u melding wilt maken. Hiervoor heeft De Brug een aantal mogelijkheden:

 • Probeer altijd eerst in gesprek te gaan met uw begeleider of behandelaar (hierna hulpverlener) om te vertellen waar u tegen aanloopt. De meeste dingen zijn vrij eenvoudig op te lossen en uw hulpverlener maar ook De Brug waarderen het als u feedback geeft of dingen die u opvallen of wellicht storen, meldt.

   

 • Wilt u juist dat iemand anders dan uw hulpverlener naar de kwestie kijkt of vind u het lastig om met uw eigen hulpverlener hierover te praten, dan kunt u dit met de coördinator zorg bespreken. Ook is het mogelijk de kwestie te beschrijven en in een gesloten envelop, geadresseerd aan de coördinator bedrijfsvoering, in de bus voor de cliëntenraad te deponeren, die u aantreft op de tafel in de wachtruimte in Katwijk.

   

 • Het is ook mogelijk de kwestie in te dienen als formele klacht. Deze klacht dienst dan te gaan over een beslissing of het gedrag van een medewerker van De Brug of over De Brug zelf. U zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger of een door u aangewezen vertrouwenspersoon heeft dan op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector het recht een klacht in te dienen. Tijdens de behandeling van de klacht kunt u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, vriend of (juridische) deskundige. Een klacht kan op twee manieren worden ingediend:

  • Intern: Deze procedure richt zich op de bemiddeling van uw klacht en het zoeken naar een oplossing. De termijn van afhandeling is maximaal ongeveer 6 weken. U dient uw klacht schriftelijk in bij de directeur van De Brug Midden-Nederland, Postbus 2121, 2220 BC, Katwijk ZH. Als de klacht juist gaat over de directeur dan richt u de klacht ter attentie van het Bestuur van De Brug, op hetzelfde adres.

  • Extern: deze procedure geeft een formeel oordeel over de gegrond of ongegrondheid van uw klacht. De termijn van afhandeling is meestal tussen de acht à tien weken. U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van Viteria, Molenstraat 30, 4201 CX Gorinchem. Vermeld daarbij duidelijk dat u client van De Brug bent.

    

Indien uw klacht het Project Re-integratie betreft (valt onder Platform Kocon) is de procedure als volgt: u dient uw klacht schriftelijk in bij de directeur van De Brug Midden-Nederland, Postbus 2121, 2220 BC Katwijk ZH. De afhandeling van uw klacht wordt op schrift gesteld. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u met deze schriftelijke afhandeling een klacht indienen bij de klachtencommissie van Viteria, Molenstraat 30, 4201 CX, Gorinchem.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie