ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Cliënttevredenheid

Jaarlijks meet De Brug de tevredenheid onder cliënten met betrekking tot de begeleiding en behandeling die men bij De Brug heeft ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Eigen Meetinstrument.
Doorlopend wordt de tevredenheid van cliënten ten opzichte van onze behandeling gemeten middels de CQI index. Deze cliënttevredenheidsmeting wordt u één a twee maal per jaar voorgelegd.

Voor 2018 zijn de uitkomsten als volgt:

2018

Begeleiding

Behandeling

Cijfer waardering De Brug:

Eigen meting:(aug 2018) 

8,5

8,4

CQI-meting:(01-01-2018 t/m 31-12-2018)

-

8,8

De tevredenheidsmeting wordt gebruikt als thermometer / CQI voor de tevredenheid van onze cliënten ten opzichte van bijvoorbeeld de behandeling, het tot stand komen van het behandelplan, de begeleiding, de deeltijdbehandeling, het verblijf in onze woningen, enzovoorts.

De uitkomsten van de cliënttevredenheidsmetingen worden besproken binnen de cliëntenraad, managementteam, zorgteam en de administratie waaruit verbeterplan voortvloeit. De samenvatting van de belangrijkste punten (positief of negatief) uit de cliënttevredenheidsmetingen en de reactie van De Brug hierop ligt ter inzage in de wachtkamer.

De volledige uitkomsten zijn beschikbaar voor inzage bij de Cliëntenraad en Administratie.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie