ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Cliënt tevredenheid

Jaarlijks meet De Brug de tevredenheid onder cliënten met betrekking tot de begeleiding en behandeling die men bij De Brug heeft ontvangen.

Voor 2018 zijn de uitkomsten als volgt:

 

2018

Begeleiding

Behandeling

Waardering

8,5

8,4

De tevredenheidsmeting wordt gebruikt als thermometer voor de tevredenheid van onze cliënten ten opzichte van bijvoorbeeld de behandeling, het tot stand komen van het behandelplan, de begeleiding, de deeltijdbehandeling, het verblijf in onze woningen, enzovoorts.

De volledige uitkomsten zijn beschikbaar voor inzage bij de persoonlijk behandelaar of begeleider, de cliëntenraad en Manager Bedrijfsvoering.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie