ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Kwaliteitsstatuut

Hieronder treft het Kwaliteitsstatuut aan. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In dit document treft u:

  • Een beschrijving van ons professioneel netwerk;
  • Het aanbod van De Brug en de behandelsettingen generalistische basis-ggz en gespecialiseerd ggz.
  • De structurele samenwerkingspartners van De Brug
  • De zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen waar De Brug zich aan conformeert.
  • Op welke wijze De Brug de deskundigheid van haar behandelaars op peil houdt;
  • Op welke wijze de Brug intern samenwerkt
  • De manier waarop de dossiervoering en omgang met patiëntdossiers is vormgegeven.
  • Op welke wijze onze klachten- en geschillenregeling is georganiseerd.
  • Op welke wijze onze behandelproces is ingericht met nadruk op aanmelding, intake, diagnose, behandeling en afsluiting/nazorg. Hierbij wordt verwezen naar evidence based zorgpaden, welke voldoen aan de zorgstandaarden van AKWA ggz en Trimbos.

Downloads

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie