ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Vrijwilliger Mentor Project Reïntegratie

Het Project Reïntegratie bestaat alweer 16 jaar en is een project van Platform Kocon dat wordt uitgevoerd door Stichting De Brug en haar samenwerkingspartners (advocatuur, Brijder Verslavingszorg-Parnassia Groep, Centrumgemeente Leiden, Gemeente Katwijk, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Reclassering, Politie Hollands Midden, Vereniging Relaties (ex)gedetineerden). Door middel van een op een begeleiding door mentoren onder leiding van de casemanager en door sport en spel, wordt geprobeerd de deelnemer te helpen bij een leven van herstel. De doelgroep betreft ex-verslaafden en ex-gedetineerden en soms ook in combinatie. Deze mensen hebben regelmatig schulden, geen of slechte sociale contacten, vallen terug in “oud gedrag” en hebben moeite met het stellen van de juiste prioriteiten. We hebben een hechte, enthousiaste groep mentoren die nog gekoppeld gaan worden of al gekoppeld zijn aan een deelnemer. Maar meer mentoren zijn altijd nodig en welkom.

Profiel

Omdat de doelgroep pittig is heeft een mentor enige gereedschappen nodig om mee te kunnen wandelen met een deelnemer. Een mentor draagt de doelgroep een warm hart toe, is in staat te kunnen luisteren, zijn/haar eigen grenzen te bewaken, (kritische) vragen te stellen en mee te helpen de deelnemer te laten zoeken naar richting in zijn/haar leven.

Taken

  • Als mentor heb je wekelijks of tweewekelijks face-to-face contact met de deelnemer aan de hand van een op maat gesneden begeleidingsplan, dit contact wordt afgebouwd gedurende het vorderen van het traject;

  • Koppel je de gesprekken per mail terug aan de casemanager en

  • Neem je deel aan evaluatiegesprekken tussen de deelnemer en de casemanager.

Wij bieden

  • Eens in de zes weken op dinsdagavond mentorenoverleg;

  • Trainingen zoals “motiverende gespreksvoering”;

  • Een driemaandelijkse vergoeding;

  • Leuke uitjes, gericht op sport en spel, met de deelnemers en de casemanager;

  • Een jaarlijks gezamenlijk etentje met alle mentoren.

Al met al is er sprake van gezelligheid, tijd voor serieuze gesprekken, persoonlijke ontwikkeling en ben je getuige van het wel en wee van je deelnemer waar je begeleiding in mag bieden. Heb je interesse en denk je: dat is mij op het lijf geschreven! neem dan contact op met Stichting De Brug 071-4033733.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie