Wie komt ons team versterken? Wij zoeken een Psychiater (uren in overleg)

De Brug is een kleine GGZ instelling voor verslavingszorg met een breed takenpakket. De Brug levert ambulante zorg vanuit de hoofdlocatie Katwijk en vanuit diverse poli’s. Naast curatieve GGZ wordt ook begeleiding (vanuit WMO), reïntegratie van ex-gedetineerden, woontrajecten, dagbesteding en opvang in ons Inloophuis geboden. Persoonlijke aandacht voor onze cliënten en gasten alsmede betrokkenheid bij elkaar staan voorop in ons werk. We doen dat vanuit onze christelijke identiteit.

De functie:
Belangrijkste taken:

 • Als psychiater/regiebehandelaar bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitgevoerde ambulante- en deeltijdbehandelingen binnen de SGGZ van De Brug. Het behandelteam bestaat uit een arts/psychotherapeut (regiebehandelaar), psychologen, ggz-agogen, maatschappelijk werkers;
 • U vervult de rol van regiebehandelaar conform het professioneel statuut van de organisatie.
 • U bent als regiebehandelaar in de verslavingszorg eindverantwoordelijk voor het hele diagnostische en behandelproces van cliënten met verslavingen;
 • Als regiebehandelaar stuurt u de medebehandelaars functioneel aan;
 • U werkt nauw samen met de collega regiebehandelaar van De Brug;
 • U participeert in onder andere de indicatieoverleggen, cliëntoverleggen en intervisiemomenten;
 • U geeft in een multidisciplinair verband vorm aan de behandeling van cliënten met middelenafhankelijkheid en gedragsverslavingen;
 • U levert een bijdrage aan het vergroten van behandelkwaliteit en deskundigheidsbevordering, zoals: advisering van de behandelbeleidsverantwoordelijke;
 • U wordt ingezet voor handelingen zoals het voorschrijven van (herhaal)recepten en het begeleiden van afbouwtrajecten.

Functie-eisen:

 • U bent BIG-geregistreerd psychiater;
 • U hebt affiniteit en bij voorkeur aantoonbare ervaring in de verslavingszorg;
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Competenties

 • Zelfstandigheid waarbij tijdig een hulpvraag wordt gesteld indien nodig;
 • Flexibel kunnen omgaan met steeds wijzigende omstandigheden;
 • Goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen in de cliënten;
 • Nauwkeurig in het vastleggen van gegevens en omgaan met privacy.

Werken bij De Brug is geen gewone baan!

 • Wij geloven in Jezus Christus en in de Bijbel als Gods onfeilbaar woord;
 • Wij bieden zorg aan ieder mens waaraan wij passende zorg kunnen bieden;
 • Elke medewerker van De Brug is meelevend lid van een kerkelijke gemeente;
 • Wij zijn gedreven om ‘de extra mijl’ te gaan, als dat nodig is.

Wat bieden wij:

 • Uitdagend en zeer afwisselend werk; elke dag is weer anders;
 • Werken in een gemotiveerd, enthousiast, open en betrokken team;
 • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de cao GGZ.
 • Pensioenregeling via Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Collectieve Pro Life Ziektekostenverzekering of IZZ;
 • Indien van toepassing een goede reiskostenvergoeding;
 • Vanwege de samenwerking met De Hoop GGZ Dordrecht bijv. mogelijkheid van deelname aan een vakgroep en intervisie.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij Sander Brouwer (Manager Zorg). Telefoon 071-403 37 33.

Solliciteren:
Schriftelijk:
Stichting De Brug, t.a.v. Sander Brouwer, Manager Zorg
Schaepmanstraat 1, 2221 ER Katwijk ZH

Via e-mail:
info@debrughelpt.nl